SKRÄDDARSY ER EGEN UTFLYKT - CUSTOMIZE YOUR OWN TOUR


SKRÄDDARSY EN EGEN UNIK UTFLYKT!

Kanske är ni en grupp vänner, släktingar, arbetskamrater ... som vill skapa en egen utflykt. Vi hjälper till att planera och boka allt ni önskar. Vill ni inkludera en aktivitet som silversmide, drejning eller provning av öl på ett bryggeri - så ordnar vi det.


CUSTOMIZE YOUR OWN UNIQUE TOUR!

Perhaps you are a group of friends, relatives, colleagues ... who want to create your own tour. We can help you to plan and book all you wish us to. If you want to include an activity, for example try the work of a silversmith or visit a brewery, we will arrange that.


Unique Visit - West Sweden