Historiens Vingslag - Echoes of History

Updated: Jan 20, 2019


NYA RESMÅL LÄNGS GÖTA ÄLV -

LÖDÖSE MUSEUM berättar historien om den stora medeltida handelsstaden. Ett modernt museum med fantastiska arkeologiska fynd, historier, kunskap, modeller och butik. Museet riktar sig till alla åldrar. // GLASBRUKSMUSEET I SURTE berättar om bruksorten, glasbruket, produkter och hur det var att leva och arbeta där på 1800-talet. Visste ni att mannen som designade Cola-flaskan arbetade där?


NEW DESTINATIONS ALONG "GÖTA RIVER" -

LÖDÖSE MUSEUM tells us the story of the thriving medeival city. The museum offers fantastic archeological findings, stories, knowledge, models and shop. The museum addresses all ages. // The GLASSWORKS MUSEUM IN SURTE is really shows products, pictures and tells us what is was like to live and work there in the 19th century. Did you know that the designer of the "Coke-bottle" worked here?


Lödöse Museum