Amazing review sent to us from Boston!ENG: In late April we had two customers from Boston, USA who spent a day with me on a daytour on Tjörn. Imagine the grattitude and joy I felt when this review arrived!

SVE: I slutet på april hade vi två kunder från Boston USA, som tillbringade en dag med mig på en dagstur på Tjörn. Vilken tacksamhet och glädje jag kände när denna recension anlände!


May 2019: Review from Dan and Jim, Boston, USA.