Stora Holm Säteri

Säteriet har under åren gått från att ha varit Hisingens största gård med bl a stor besättning av kor och hästar till att ha blivit ett utflyktsmål med en fest- och konferenslokaler, Studio Stora Holm, flera supermysiga unika butiker samt restaurangen Franska Skafferiet. 

1928 köptes Säteriet av Oscar Nyblom, anfader till nuvarande ägarfamilj. Nu växer 5:te generation Nyblom upp på gården.Stora Holms Säteri uppfördes ca 1670 av Kronan och var då tjänstebostad åt Kommendanten för Göteborg, Gustav Adolf Macklier.

I början på 1700-talet övergick ägandet i privat regi. Bland några ägare genom åren kan nämnas familjen von Döbeln, baron von Salza och inte minst Magnus Lagerström som var chef för Nya Ostindiska kompaniet. Han var dessutom beskyddare av den kände kaparen Lars Gatenhielm även känd som “Lasse i gatan.

15000040_1480862255261276_44174117516683
17353628_1638366412844192_67926708989714