Lödöse Museum

 

Bara drygt 5 mil norrut längs Göta Älv, från Göteborg, ligger Lödöse. Där låg för flera hundra år sedan en av Sveriges första och största medeltida städer! 

Något förenklat; "Lödöse blev sedan Nya Lödöse som sedan blev Göteborg"

Arkeologerna har hittat över en halv miljon fynd i marken här, och med utställningen ”Det medeltida Lödöse” ges en bild av hur det kunde vara att leva i staden Lödöse på medeltiden. 

 

Nya Lödöse grundades då man 1473 fick sina stadsprivilegier och successivt flyttade Gamla Lödöse till området kring Säveåns utlopp i Göta älv, för att undgå den norska kontrollen och beskattningen vid Kungälv.  Där fanns Bohus fästning som ett hot för trafiken på älven. Nya Lödöse fanns kvar till början av 1600-talet när Göteborg fick stadsprivilegier. Där Nya Lödöse låg ligger idag stadsdelen Gamlestan, i Nylöse Församling!

Namnet Lödöse betyder Ljudaåns mynningar. Mellan dessa åarmar byggdes de första husen. Lödöse blev under medeltiden Sveriges enda hamn mot väster och därmed en betydande köpstad. Till Lödöse kom handelsmän från när och fjärran, med vackra tyger och kryddor. Även från Lödöse skeppades varor ut till andra länder. I staden bodde till exempel hantverkare, präster, och munkar. Ibland kom kungen på besök till borgen ”Lödösehus”!

 

Under sin storhetstid hade Lödöse en betydande kyrklig funktion. Påven Nikolaus III kallade staden för Portus Scarensis, Skarastiftets hamn, år 1279. Lödöse var en genomrese- och utskeppningsort för pilgrimer likväl som romerska kyrkans sändebud.

Lödöse museum har för närvarande fyra utställningar:

* Örtagården

I de medeltida klostrens örtagårdar odlades medicinal- och köksväxter, men där fanns också plats för meditation.

* Mellan älv och hav

Göta älv har varit en naturlig farled som har förbundit älvdalens befolkning med samhällen i när och fjärran.

* Dömd till döden

En liten bit utanför Lödöse ligger Tingbergs kulle. Här fanns fram till 1857 en avrättningsplats. I utställningen möter du föremål, berättelser och vittnesmål från en plats med en mörk historia. 

* Pilgrim

Under medeltiden reste pilgrimer från Lödöse med båt till kontinenten och de stora vallfartsorterna.

I Lödöse Museum finns fantastiska föremål, fynd, historier, hantverk och kunnande. I butik och café erbjuder man noga utvalda varor av hög kvalitet, långt det är möjligt varor som är rättvist och ekologiskt producerade, för en hållbar framtid.

1180bb6f6b4e4de0b74962487411807b22.jpg
48059063_1977695765648251_16489691819550