Carlstens Fästning

Vid freden i Roskilde 1658 blev Bohuslän svenskt. Marstrand var då sedan länge en viktig handelsplats med en del av den västsvenska flottan. För att kunna försvara Marstrand lät Carl X Gustav bygga en fästning på öns högsta punkt. Under 1700- och 1800-talen byggdes de yttre delarna av fästningen och år 1860 var den färdigbyggd.

För att få tillräckligt med arbetskraft under byggtiden infördes ett nytt straff i den svenska lagen, det så kallade ”Marstrandsarbetet”. Från hela landet fördes då förbrytare som skulle ingå i arbetsstyrkan. De var mördare, stortjuvar, förfalskare och våldtäktsmän, men även enklare förbrytare, småtjuvar och lösdrivare.

Carlstens fästning har blivit anfallen två gånger och båda gångerna föll fästet i angriparnas händer. År 1677 intogs Carlsten av Gyldenlöwe, dansk ståthållare i Norge och år 1719 av den norske amiralen Tordenskjold. Båda gångerna fick svenskarna tillbaka fästningen genom förhandlingar och fredsslut. 1882 lades fästningen ner som militär befästning.

 

Kuriosa: Den mest berömde fången på Carlstens Fästning var Lasse-Maja, som genom att klä ut sig till kvinna länge lyckades undkomma lagens långa arm. År 1813 greps han och dömdes till livstids ”Marstrandsarbete”. Tack vare de kokkunskaper han fått som ”kvinna”, avtjänade Lasse-Maja stora delar av sitt straff som kock. Efter 26 års fångenskap på Carlsten, benådades han av kungen!

20818950_797485990432133_871840078445415
30582040_912562338924497_477330899487040