Bohus Fästning och gamla delen av Kungälv

Kungar, drottningar, riddare, adelsmän, fångar, häxor, soldater och pigor – alla har de levt i den mäktiga Bohus Fästning, i dagens Kungälv.Svenskar, norrmän och danskar har utsatt Bohus fästning för 14 belägringar sedan grundandet 1308 – ett nordiskt rekord – men fästningen har aldrig erövrats med våld!

Idag är Bohus Fästning en fredlig plats med många aktiviteter som står till buds. Exempelvis ingår det i entréavgiften att prova bågskytte! Man kan också kasta hästsko eller testa en flotte. I barnens lekområde finns exempelvis lekstuga och styltor.

 

Vilken perfekt plats för en fästning! Så branta bergssidor och så svårt att ta sig upp. Från fästningen kan man se de två älvarna, Göta Älv och Nordre Älv, mötas och bilda en naturlig vallgrav.

 

Kuriosa: Ursprungligen kallades borgen för Bagahus, vilket över tid förvandlades till Bahus och senare Bohus – och  så gav detta maktcentrum namn åt landskapet Bohuslän!

Bredvid fästningen börjar den gamla delen av Kungälv. Först möter man Kungälvs Kyrka, en träkyrka som började byggas år 1679.  Den är känd för att vara en av Sveriges intressantaste kyrkor ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Speciellt de fantastiska takmålningarna. 

I kvarteren bredvid, längs den kända kullerstensbelagda Västra Gatan, ligger de fantastiskt vackra trähusen, de äldsta byggda på 1600-talet. I hus längs denna gata har mången känd författare och vetenskapsman - och vetenskapskvinna bott.

_DSC4975.jpg
_DSC4875.jpg