Äskhults By

I Äskhults By kliver du rakt in i en genuin by med rötter i 1600- och 1700-talen. De fyra gårdarna från 1700-1800 talet – Göttas, Jönsas, Bengts och Derras – är omålade och skimrar vackert silvergrå runt det lilla bytorget.

“Den ligger närmare än du tror. Tiden då folk trodde att älvor och vättar gömde sig i dimman. När de små gårdarna stod tätt tillsammans och ett klingande barnskratt kunde färdas en kilometer genom luften utan att stöta på något annat än fågelsång. Sjön blänkte likt en silverspegel i solskenet och bortom de steniga beteshagarna tog skogen vid, grön vild och fylld av mystik.”

 

Byn genomförde storskifte 1825 och laga skifte 1864, men gårdarna splittrades inte och ligger kvar på sina ursprungliga platser – och det är unikt i Sverige! Byn ansågs vara socknens krona. Här har riksdagsman, nämndeman och kyrkvärd bott.

Allt tyder faktiskt på att människor har bott här i flera tusen år!  Man har hittat matlagningsgropar, härdar, som kan dateras till bronsåldern. Äskhults By omnämns redan på 1600-talet i en handling som utfärdades vid Kolla ting i Kungsbacka. Det nuvarande bynamnet Äskhult härstammar från 1592 och skrevs då Eskholt. Byn döptes troligtvis så tack vare de många askträd som växte där.

I det vackra landskapet runt byn finns fyra olika kulturstigar. Tack vare guidande broschyrer kan du lära dig mer om odlingar, återskapandet av markerna och en del fynd som gjorts.

I byn finns hönor, kor, hästar och grisar. Alla djur är snälla, men som alla djur kan de reagera om de blir stressade. Äskhults By hälsar därför att det är viktigt att låta djuren vara ifred, klappa dem inte och håll grindarna stängda.

I Bengts Kaffestuga har man slöjd-försäljning och mysigt kafé. Kanske vill du prova den kända Mökebullen? Det är en bulle som förr bjöds på annan-dagen efter det att ungdomarna gått runt i gårdarna och erbjudit sig att ”môka”, som betyder att göra rent i ladugårdarna.

Kuriosa: En av de största förändringar som det svenska landskapet underkastats skedde under vad som kallas skiftenas epok. Denna epok inleddes med Förordningen om storskifte 1749. Genom jordreformerna Storskifte och Laga skifte  försökte man lägga samman markerna, för att brukarna skulle få så nära till sina marker som möjligt och slippa passera andras marker med sina djur eller jordbruksredskap. Förordningen om laga skifte 1827 luckrade upp de tidigare bitvis hårda kraven. Nu kunde det bland annat tillåtas att man hade mer än ett markområde per gård. Processen drog ut på tiden och laga skiftet var inte fullbordat förrän framemot år 1900.

kba-15-2859-a-foto-g-assner (1).jpg
IMG_3738.jpg